Helpea

- Despăgubire după decesul unei persoane apropiate

Despăgubirea după moarte a celor apropiați și a celor mai apropiați membrii ai familiei

Dacă sunteți persoana care a pierdut persoana cea mai apropiată, aveți dreptul să primiți o compensație maximă și o despăgubire pentru prejudiciul suferit. Ne dăm seama că prejiduciulde care ați suferit după moartea persoanei apropiate nu este de măsurat. Cei mai apropiațisimt pierderea unui membru al familiei care nu se va întoarce niciodată la ei. Ne imaginăm cât de greu este perioada după pierderea celor apropiați.Oferim sprijinul nostru familiilor persoanelor care au murit într-un accident de circulație.

Vă puteți aștepta la plata tuturor pretențiilor de la asigurătorul RCA, dar într-o situație în care o astfel de persoană nu a cumpărat asigurare de răspundere civilă obligatorie sau în cazul în care făptuitorul nu este cunoscut, în aceleaşi condiții răspunde Fondul de garantare a asigurărilor.

Despăgubirea pentru moarteîntr-un accident de circulație se datorează familiei și apropriaților celui decedat (părinți, soț, soție, copii, frați, bunici, nepoți, concubin).

Ce putem obține împreună?

 

Compensație. Să primească familia și rudele decedatului cea mai mare prestație în numerar pentru durerea și suferința legate de moartea unui apropiat - chiar dacă nu a fost înrudit cu noi.
Compensație Despăgubire în urma decesului Despăgubire în urma decesului
Despăgubire din cauza situației financiare dificile: Familiapoate să solicite despăgubire pentru moartea unui apropiatşi în cazul în care pierderea a afectat situația financiară a familiei. Cea mai apropiată familie a decedatului (soț / soție sau copii) poate solicita despăgubiri pentru deces în urma unui accident rutier. Şi rude mai îndăpărtate potsă solicite o despăgubire unică, în cazul în care decedatul lesprijinea financiar.
Despăgubire din cauza situației financiare dificile: Despăgubire în urma decesului
Rambursarea cheltuielilor de înmormântare: Familiile decedațilordeseori nu solicită despăgubiri pentru moarte. De obicei, nu își dau seama că datorită despăgubirii pot asigura o înmormântare demnă a decedatului. Conform legii, în cazul în care o persoană a murit din cauza vătămării corporale sau a unui prejudiciu asupra sănătății, cel obligat la reparearea prejudciilor ar trebui sărestituie costurile tratamentului medical și înmormântării persoanei care le-a suportat.
Rambursarea cheltuielilor de înmormântare
Plata pensiei: În cazul în care persoana care a murit în accident, a fost singurul întreținător al familiei, aveți posibilitatea de a solicita pensie de urmaș. Totuși, cu condiția ca persoana decedată să nu fie autorul accidentului. Însă și în acest caz rudele cele mai apropiate au dreptul la o recompensă. Pensia poate fi, de asemenea, revendicată de către alte persoane apropiate, încazulîn care persoanadecedată, voluntarși permanent, afurnizatacestoramijloace de subzistență.
Plata pensiei: Despăgubire în urma decesului
Gestionareacazului penal. Dacăechipanoastrăstabileștecăsumape care Asigurătoruleste de acordsă o plătească, nu varecompensapagubăpedeplin - cu consimțământulDvs. - vomluptapentrumaimultîninstanțăpentru a obține o recompensăadecvată, adică o sumămultmai mare decâtceaoferită de Compania de Asugurări.
Gestionareacazului penal
Consultațiilespecialiștilor. La fiecareetapă a gestionăriicazuluiDvs. aveți la dispozițieconsultațiilegratuite ale specialiștilornoștri. La Helpeavețiprimi nu numaiasistențajuridică ci șisprijinulunorreabilitatoriprofesioniști care văvora jutasăvărecâștigațisănătateacâtmairepede posibil.
Consultațiilespecialiștilor

Nu există o astfel de sumă de bani care săpoată fi considerată o satisfacțieadecvatăpentrumoarteaîntr-un accident tragic a uneipersoaneapropiate. Pierdereape care înacest moment o simtceiapropiați, nu poate fi evaluată. Cu toateacestea, dorimsăatenuăm, măcarparțial, durereasuferită, ajutând la obținereaunuisprijinfinanciarpentrupersoanelecelemaiapropiate, nu neapăratnumairudelesauafini. Satisfacțiape care vomajuta s-o obțineți, nu vaalinadurereasausentimentul de pierdere, totușioricine care a pierdutîn accident o persoanăapropiată are dreptulsăprimească o prestațiebăneascăpentrudurereașisuferințasuportată.

Putemsăvăajutăm

Contactați-ne completând formularul
iarnoivomvedea cum văputemajuta.

Scrieți-ne - Vă vom ajuta

Vă vom contacta în 24 de ore